Věž Huderka na hradě Křivoklát

24.06.2016

Děkuji velice panu fotografovi Marek Garamszegi za krásné zpracování mé křivoklátské výstavy - jsem vždycky rád, když výstava někoho potěší - a když přitom objevím ještě potenciál šikovných profesionálů navíc z nedalekého okolí - je to moc milé zjištění. Ostatně Slaňáci, Kladeňáci i všichni dalecí i blízcí - podívejte se na práci pana fotografa sami - věřím, že mnozí už jste se vlastně s jeho fotografiemi v proudu času potkali. Návštěvníky Křivoklátu i výletníky budoucí tímto zvu díky panu Markovi do věže Huderka rovnou.