TV reportáž Žirovnice

16.07.2022

TV reportáž z žirovnického zámeckého špýcharu - myslím, že vše podstatné zaznělo.